Saturday, 12 November 2011

RPH Bm Pemulihan Khas

Rancangan Pelajaran Harian

Mata Pelajaran                                :   Bahasa Melayu
Tarikh / Hari                                        :   20 September 2011 (Selasa)
Kelas                                                     :   Pemulihan Khas
Masa                                                     :   10.50 – 11.50 pagi
Tajuk                                                     :   kvk + kv.
Hasil Pembelajaran         :   Di akhir pengajaran, pelajar-pelajar dapat :
                                                                                                             a.      Menyebut kvk + kv berdasarkan
                                                            gambar. (Aras 1)
                                                                                                            b.      Mengeja kvk + kv berdasarkan 
                                                            gambar. (Aras 1)
                                                                                                             c.      Membaca kvk + kv berdasarkan  
                                                            perkataan dan gambar. (Aras 2)

Pengetahuan Sedia Ada  : Murid-murid mengenali benda maujud di 
                                        sekeliling mereka.
KBKK                   :Pengetahuan,kefahaman,membezakan                                          
Nilai murni                      : Menghormati guru, bertanggungjawab,  
                                         tekun, yakin, bersemangat, kerjasama 
                                         dan patuh.
ABM                              : Papan putih, kad suku kata kvk +kv,
                                         kad gambar dan perkataan.
Kaedah                           : Menyoal, menyebut,mengeja,membaca, 
                                          penerangan, masteri, menulis dan mewarna.
Strategi                            : Berpusatkan guru, pelajar, dan benda
Pendekatan                      : Masteri

No comments:

Post a Comment

MUSIC PICTURE MY MOOD