Sunday, 16 October 2011

Contoh RPH Pemulihan Khas

RPH: 1 

Tajuk:                 KV+KV

Kemahiran:       (3.1.2) ( 3.1.3)
 
Objektif:             Murid boleh membaca dan menulis 
                             perkataan KV+KV

Kosa kata:         muka, dahi, mata, pipi, gigi, dagu,
                             bahu, siku, jari, kuku.

Media Pengajaran:
1.    gambar tunggal berpandukan perkataan
2.    kad perkataan  KV+KV
3.    carta perkataan KV+KV
4.    CD lagu perkataan KV+KV
5.    tamborin
6.    lembaran kerja
7.    buku aktiviti
8.    OHP & transferansi

Aktiviti:     1. Ulangkaji eja dan baca perkataan yang
                        telah dipelajari
                   2. Eja dan baca perkataan
                   3. Latihan menulis perkataan dengan 
                       betul dan cantik
                   4. Nyanyi lagu perkataan KV+KV

Nilai Murni:Bercakap benar


RPH:2

Tajuk:                 KV+KV dan KVK+KV

Kemahiran:       (3.1.1) (3.1.2) (3.1.3)
                            (4.2.3)

Objektif:             1. Murid boleh bina perkataan,eja 
                                 dan baca (KV+KV)
                             2. Murid boleh bina ayat tunggal 
                                 (KVK+KV)

Kosa kata:         duku, ciku, pala, nona, ceri, naga, 
                             susu. lembu, mandi, cikgu, baldi, 
                             timba,  salji, gusti.

Media pengajaran:
1.    gambar tunggal berpandukan perkataan
2.    kad perkataan
3.    carta perkataan
4.    lembaran kerja
5.    buku aktiviti
6.    CD lagu KVK+KV
7.    tamborin
8.    OHP & transferansi

Aktiviti Kumpulan:
                  A   -  Bina perkataan dari suku kata KV+KV
                        -  Eja, baca dan tulis perkataan KV+KV
                   B   -  Eja dan baca perkataan KVK+KV
                        -  Bina ayat tunggal berpanduan
                            perkataan
                        -  Nyanyi lagu KVK+KV        

Nilai Murni:       -  Rajin
                       


No comments:

Post a Comment

MUSIC PICTURE MY MOOD