Monday, 19 September 2011

Siapa dan Bagaimana?

Berapa ramai murid yang perlu dipulihkan?
Siapa yang perlu membantu guru pemulihan?
Berapa bajet yang diperlukan untuk Kelas Pemulihan sepanjang tahun?
Bahan yang bagaimana yang diperlukan oleh murid pemulihan?

pemulihan khas

Apa yang kamu tahu tentang Kelas Pemulihan Khas?
 - siapakah yang diperlukan di dalam kelas pemulihan
 - tentang bahan bantu mengajar
 - masa yang diperlukan
 - dan sebagainya yang berkaitan dengan Kelas dan P & P Pemulihan Khas

MUSIC PICTURE MY MOOD