Monday, 19 September 2011

pemulihan khas

Apa yang kamu tahu tentang Kelas Pemulihan Khas?
 - siapakah yang diperlukan di dalam kelas pemulihan
 - tentang bahan bantu mengajar
 - masa yang diperlukan
 - dan sebagainya yang berkaitan dengan Kelas dan P & P Pemulihan Khas

No comments:

Post a Comment

MUSIC PICTURE MY MOOD