Monday, 17 October 2011

Konsep Pemulihan

Konsep Pemulihan
Pemulihan Biasa
Kelas biasa
Guru biasa
Murid biasa
Tiada strategi khusus
Pemilihan pelajar:kumpulan lemah
Jejak,rancang,laksana,nilai
Tiada ujian saringan khusus
Tiada ujian diognostik
Tiada pemulihan khusus
Tiada bahan khusus untuk satu-satu kelemahan
Tidak sangat komplikated


Pemulihan Khas
Kelas Khas
Guru Khas
Murid khas
Strategi khusus
Pemilihan pelajar:mengenal pasti pelajar
Penilaian prestasi murid
Mengenal pasti masaalah pembelajaran melalui:
i)pemerhatian
ii)perbualan /perhubungan
iii)ujian kertas pensel
iv) ujian diognostik
Menggunakan kaedah dan teknik yang khusus   

dan pelbagai. Menggunakan banyak bahan 

bantu belajar                     
 

No comments:

Post a Comment

MUSIC PICTURE MY MOOD